PUTKIMIEHELLE TARVETTA, 0TA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 045 209 4405. PÄIVYSTÄMME AINA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN MYÖS ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN!

KAIVOVESIANALYYSIT

Koska kaivovesi on peräisin maaperään imeytyneestä sade- ja sulamisvedestä, sen laatu vaihtelee maaperän ominaisuuksien mukaan. Kaivoveden laatu voi muuttua myös vuotuisen sadannan tai vuodenaikojen vaikutuksesta. Laadun tarkastamista suositellaankin tehtäväksi 2-3 vuoden välein. Myös vedessä havaitut haju-, maku- ja värimuutokset tai epäily terveyshaitasta ovat aina vahva syy veden tutkituttamiselle.

KAIVOVEDEN TUTKIMINEN KERTOO AISTEJA ENEMMÄN 

Kaivoveden laatu vaikuttaa sekä ihmisiin että kiinteistön tekniikkaan. Ihmisten ja eläinten terveyden kannalta on tärkeää selvittää, sisältääkö vesi esimerkiksi bakteereja tai maaperästä liukenevia epäpuhtauksia, jotka voivat kertyä elimistöön. 

Myös esimerkiksi veden esteettiseen laatuun, toisin sanoen väriin, hajuun ja makuun vaikuttavat seikat voidaan tutkia. Samalla on hyvä selvittää, onko vedessä ainesosia, jotka voivat vaurioittaa putkistoa tai vettä käyttäviä laitteita, kuten pesukonetta. Vaikka aistinvaraisesti kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa, kaikkia haitallisia aineita ja bakteereita ei voida havaita ilman laboratoriotutkimusta, minkä takia veden tutkiminen säännöllisesti on tärkeää.  

KAIVOVESIANALYYSIN VALINTA

Sopiva kaivovesianalyysi riippuu kaivon tyypistä (pora- tai rengaskaivo) ja veden käyttötarkoituksesta, esimerkiksi käytetäänkö vettä juomavetenä. Jos kaivon vettä ei ole aiemmin tutkittu ollenkaan, on porakaivolle suositeltavaa teettää laaja vesianalyysi tai extralaaja vesianalyysi. Rengaskaivoille suositellaan Kaivovesianalyysi + bakteerit -pakettia. Pakettien rinnalle voit ostaa lisäksi yksittäisanalyyseja täydentämään tutkittavia ominaisuuksia. Vesiasiantuntijamme auttavat mielellään sopivan vesianalyysin valitsemisessa. 

Saat tulokset nopeasti kahden viikon kuluessa näytteiden saapumisesta AQVAn laboratorioon. 

15 tuotetta
  • Sivu 1 / 1